Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
dwubiegunowego schematu zimnowojennego, za przesadnie uproszczoną, należy jednak powiedzieć, że poszukiwanie tożsamości narodowej stanowi pożywkę dla niebezpiecznych, anachronicznych form etnonacjonalizmu i fundamentalizmu. Witold Kula (1960) zdefiniował niedorozwój jako współistnienie asynchronizmów. Z tego punktu widzenia można mówić o dość szerokim zakresie procesu inwolucji, czy niedorozwoju, który towarzyszy procesowi globalizacji. Proces ten wraz z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami domaga się szczegółowej analizy i oceny. Jednoznacznie pozytywna ocena globalizacji trąci "teologią rynku", a więc nie może być poważnie brana pod uwagę w naukowej analizie.
W ciągu ostatnich lat nastąpił bezprecedensowy rozwój technologii, produkcji dóbr i usług, oraz handlu. Struktura konsumpcji i styl życia większości
dwubiegunowego schematu zimnowojennego, za przesadnie uproszczoną, należy jednak powiedzieć, że poszukiwanie tożsamości narodowej stanowi pożywkę dla niebezpiecznych, anachronicznych form etnonacjonalizmu i fundamentalizmu. Witold Kula (1960) zdefiniował niedorozwój jako &lt;hi&gt; współistnienie asynchronizmów&lt;/&gt;. Z tego punktu widzenia można mówić o dość szerokim zakresie procesu inwolucji, czy niedorozwoju, który towarzyszy procesowi globalizacji. Proces ten wraz z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami domaga się szczegółowej analizy i oceny. Jednoznacznie pozytywna ocena globalizacji trąci "teologią rynku", a więc nie może być poważnie brana pod uwagę w naukowej analizie. <br>W ciągu ostatnich lat nastąpił bezprecedensowy rozwój technologii, produkcji dóbr i usług, oraz handlu. Struktura konsumpcji i styl życia większości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego