Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
wychodzi od uwarunkowań przyrodniczych determinując dla każdego kraju warunki jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Formułując scenariusz ekorozwoju należy odnieść go do następujących elementów:
1. Państwo i jego ustrój.
2. Kultura.
3. Edukacja i wychowanie.
4. Warunki życia.
5. Zdrowie i opieka zdrowotna.
6. Gospodarki: państwowa, komunalna, uspołeczniona.
7. Gospodarka prywatna (wraz z rolnictwem rodzinnym).
8. Infrastruktura techniczna.
9. Przyroda nieożywiona.
10. Przyroda ożywiona.
Ujęcie to proponowane przez W. Bojarskiego i A. Klasika (1988) wskazuje, jak wielopłaszczyznowo trzeba kreślić koncepcje ekorozwoju.
Realizacja założeń ekorozwoju zależy przede wszystkim od zmian strukturalnych naszego przemysłu. Nieodzownym warunkiem jest rozwój przemysłu wysokiej techniki. Kluczem do rozwiązania problemów
wychodzi od uwarunkowań przyrodniczych determinując dla każdego kraju warunki jego dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego.<br>Formułując scenariusz ekorozwoju należy odnieść go do następujących elementów:<br>1. Państwo i jego ustrój.<br>2. Kultura.<br>3. Edukacja i wychowanie.<br>4. Warunki życia.<br>5. Zdrowie i opieka zdrowotna.<br>6. Gospodarki: państwowa, komunalna, uspołeczniona.<br>7. Gospodarka prywatna (wraz z rolnictwem rodzinnym).<br>8. Infrastruktura techniczna.<br>9. Przyroda nieożywiona.<br>10. Przyroda ożywiona.<br>Ujęcie to proponowane przez W. Bojarskiego i A. Klasika (1988) wskazuje, jak wielopłaszczyznowo trzeba kreślić koncepcje ekorozwoju.<br>Realizacja założeń ekorozwoju zależy przede wszystkim od zmian strukturalnych naszego przemysłu. Nieodzownym warunkiem jest rozwój przemysłu wysokiej techniki. Kluczem do rozwiązania problemów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego