Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
w Dolinie Śmierci, Enriquillo (40 m p.p.m.) w Dominikanie, w Ameryce Południowej Salina Qualicho (35 m p.p.m.) w Argentynie lub też Eyre (12 m p.p.m.) w Australii.
Zwierciadła wielu jezior leżą w pobliżu rzędnej średniego poziomu współczesnego oceanu światowego. Są to głównie zbiorniki powstałe wraz z rozwojem linii brzegowych. Do większych i bardziej znanych można zaliczyć: Melar, Okeechobee, Tai Hu, Tajmyr, Baker, Maracaibo, Patos, Mirim lub też ciągi jezior wzdłużbrzeżnych Bałtyku, mórz Czarnego i Azowskiego. W pasie wysokości od poziomu morza do 2000 m n.p.m. jeziora występują powszechnie w różnych strefach klimatycznych na wszystkich
w Dolinie Śmierci, Enriquillo (40 m p.p.m.) w Dominikanie, w Ameryce Południowej Salina Qualicho (35 m p.p.m.) w Argentynie lub też Eyre (12 m p.p.m.) w Australii.<br>Zwierciadła wielu jezior leżą w pobliżu rzędnej średniego poziomu współczesnego oceanu światowego. Są to głównie zbiorniki powstałe wraz z rozwojem linii brzegowych. Do większych i bardziej znanych można zaliczyć: Melar, Okeechobee, Tai Hu, Tajmyr, Baker, Maracaibo, Patos, Mirim lub też ciągi jezior wzdłużbrzeżnych Bałtyku, mórz Czarnego i Azowskiego. W pasie wysokości od poziomu morza do 2000 m n.p.m. jeziora występują powszechnie w różnych strefach klimatycznych na wszystkich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego