Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
kategorii scyntylatorów nieorganicznych. Mechanizm luminescencji w tych kryształach wyjaśnia się za pomocą modelu pasmowego. W wyniku wzbudzenia pojawiają się swobodne elektrony w paśmie przewodnictwa, a ich rekombinacją z dziurami (patrz p. 5.2.4), bezpośrednio lub z udziałem poziomów zlokalizowanych, tłumaczy się emisję promieniowania. Charakterystyczną cechą takich scyntylatorów jest duża wydajność świetlna, mają one jednak mniejszą od scyntylatorów organicznych czasową zdolność rozdzielczą (czas zaniku 106).
W licznikach scyntylacyjnych promieniowanie luminescencyjne jest kierowane na fotokatodę powielacza. Fotony wyzwalają z fotokatody elektrony. Te za pomocą pola elektrostatycznego są kierowane na tzw. dynodę, gdzie wyzwalają elektrony wtórne. Te z kolei są kierowane na następną
kategorii scyntylatorów nieorganicznych. Mechanizm luminescencji w tych kryształach wyjaśnia się za pomocą modelu pasmowego. W wyniku wzbudzenia pojawiają się swobodne elektrony w paśmie przewodnictwa, a ich rekombinacją z dziurami (patrz p. 5.2.4), bezpośrednio lub z udziałem poziomów zlokalizowanych, tłumaczy się emisję promieniowania. Charakterystyczną cechą takich scyntylatorów jest duża wydajność świetlna, mają one jednak mniejszą od scyntylatorów organicznych czasową zdolność rozdzielczą (czas zaniku 106).<br> W licznikach scyntylacyjnych promieniowanie luminescencyjne jest kierowane na fotokatodę powielacza. Fotony wyzwalają z fotokatody elektrony. Te za pomocą pola elektrostatycznego są kierowane na tzw. dynodę, gdzie wyzwalają elektrony wtórne. Te z kolei są kierowane na następną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego