Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
orientację o lokalizacji periodyków w uczelni, regionie i kraju. Znana im jest również specyfika dodatków do czasopism, scalanie bądź tworzenie nowych serii itd. Są to bibliotekarze przygotowani przez praktykę do udzielania informacji o periodykach. Ostatnio w modelach organizacyjnych niektórych bibliotek (Politechnika Warszawska, Łódzka) czytelnie czasopism bieżących są organizowane przy oddziałach wydawnictw ciągłych i obsługiwane przez pracowników tych oddziałów.
Biblioteka jako instytucja bez wątpienia pełni rolę placówki informacji. Na pewno jednak oddziały informacji naukowej wywierają stymulujący wpływ na całokształt działalności informacyjnej. Dlatego też oceny użytkowników częstokroć kryją w sobie nie tylko ocenę usług świadczonych przez oddziały informacji, ale także poglądy na działalność informacyjną
orientację o lokalizacji periodyków w uczelni, regionie i kraju. Znana im jest również specyfika dodatków do czasopism, scalanie bądź tworzenie nowych serii itd. Są to bibliotekarze przygotowani przez praktykę do udzielania informacji o periodykach. Ostatnio w modelach organizacyjnych niektórych bibliotek (Politechnika Warszawska, Łódzka) czytelnie czasopism bieżących są organizowane przy oddziałach wydawnictw ciągłych i obsługiwane przez pracowników tych oddziałów.<br>Biblioteka jako instytucja bez wątpienia pełni rolę placówki informacji. Na pewno jednak oddziały informacji naukowej wywierają stymulujący wpływ na całokształt działalności informacyjnej. Dlatego też oceny użytkowników częstokroć kryją w sobie nie tylko ocenę usług świadczonych przez oddziały informacji, ale także poglądy na działalność informacyjną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego