Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
przez edytorów własnej polityki wydawniczej z odpowiednimi instancjami politycznymi lub administracyjnymi. Państwo w różny sposób finansowało poszczególne przedsięwzięcia edytorskie, chociaż część instytucji już od drugiej połowy lat pięćdziesiątych pozostawała w pewnym zakresie na własnym rozrachunku.
Przełom ustrojowy lat 1989-1990 spowodował dwie zasadnicze zmiany.
Przede wszystkim wzrastała lawinowo liczba nowych wydawnictw. Według niepełnego rozeznania Biblioteki Narodowej, przybyło ich w 1990 roku blisko 300, w 1991 około 500, w następnych latach na pewno około 2000, w rzeczywistości prawdopodobnie więcej. Przytłaczającą większość stanowiły firmy prywatne o różnych formach własności czy współwłasności. Prócz nowych instytucji profesjonalnych pojawiło się też wielu wydawców okazjonalnych, zainteresowanych publikacją
przez edytorów własnej polityki wydawniczej z odpowiednimi instancjami politycznymi lub administracyjnymi. Państwo w różny sposób finansowało poszczególne przedsięwzięcia edytorskie, chociaż część instytucji już od drugiej połowy lat pięćdziesiątych pozostawała w pewnym zakresie na własnym rozrachunku.<br> Przełom ustrojowy lat 1989-1990 spowodował dwie zasadnicze zmiany.<br> Przede wszystkim wzrastała lawinowo liczba nowych wydawnictw. Według niepełnego rozeznania Biblioteki Narodowej, przybyło ich w 1990 roku blisko 300, w 1991 około 500, w następnych latach na pewno około 2000, w rzeczywistości prawdopodobnie więcej. Przytłaczającą większość stanowiły firmy prywatne o różnych formach własności czy współwłasności. Prócz nowych instytucji profesjonalnych pojawiło się też wielu wydawców okazjonalnych, zainteresowanych publikacją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego