Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
oraz o ujednolicenie organizacji pracy bibliotecznej. Coroczne zebrania przedstawicieli tych bibliotek były forum wymiany doświadczeń i ustalania jednakowych kierunków działania. Komisja ta, oparta na trochę innych zasadach, działa do chwili obecnej.
W latach 1958-1965, kiedy Profesor kierował Biblioteką Główną SGGW, powiększyła ona znacznie swoje zbiory, szczególnie jeśli chodzi o wydawnictwa zagraniczne. W Senackiej Komisji Bibliotecznej, której był członkiem, przygotowywał i opiniował wnioski importowe składane przez wszystkie wydziały uczelni, robiąc to z rzadką precyzją i znawstwem. Pozostał konsultantem tej Komisji prawie do końca swego życia.
Poza wymienionymi obowiązkami miał Profesor jeszcze szereg innych; jednym z poważniejszych była redakcja Serii Historycznej Zeszytów
oraz o ujednolicenie organizacji pracy bibliotecznej. Coroczne zebrania przedstawicieli tych bibliotek były forum wymiany doświadczeń i ustalania jednakowych kierunków działania. Komisja ta, oparta na trochę innych zasadach, działa do chwili obecnej.<br>W latach 1958-1965, kiedy Profesor kierował Biblioteką Główną SGGW, powiększyła ona znacznie swoje zbiory, szczególnie jeśli chodzi o wydawnictwa zagraniczne. W Senackiej Komisji Bibliotecznej, której był członkiem, przygotowywał i opiniował wnioski importowe składane przez wszystkie wydziały uczelni, robiąc to z rzadką precyzją i znawstwem. Pozostał konsultantem tej Komisji prawie do końca swego życia.<br>Poza wymienionymi obowiązkami miał Profesor jeszcze szereg innych; jednym z poważniejszych była redakcja &lt;hi rend="italic"&gt;Serii Historycznej Zeszytów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego