Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
rozdzielano tą metodą układy ((...)).

6.2.6.6. Metody rozdziału istotne dla procesu fuzji izotopów wodoru

Wprawdzie nie możemy jeszcze przy omawianiu reaktorów jądrowych mówić o reaktorach opartych na reakcji termojądrowej, niemniej warto wspomnieć o uzyskiwaniu materiałów kluczowych dla tego procesu, tzn. deuteru i trytu.
Deuter występujący w lekkiej wodzie wydziela się głównie metodami elektrolizy i wymiany izotopowej. Tryt uzyskuje się prawie wyłącznie z reakcji ((...)) konieczny do tej reakcji materiał tarczowy 6 uzyskuje się, rozdzielając izotopy litu również metodą elektrolizy.

6.2.6.7. Metoda elektrolityczna

Metoda ta, stosowana głównie do izotopów wodoru, jest oparta na kinetycznym efekcie izotopowym. Różnice w
rozdzielano tą metodą układy ((...)).<br><br>&lt;tit&gt;6.2.6.6. Metody rozdziału istotne dla procesu fuzji izotopów wodoru&lt;/&gt;<br><br> Wprawdzie nie możemy jeszcze przy omawianiu reaktorów jądrowych mówić o reaktorach opartych na reakcji termojądrowej, niemniej warto wspomnieć o uzyskiwaniu materiałów kluczowych dla tego procesu, tzn. deuteru i trytu.<br> Deuter występujący w lekkiej wodzie wydziela się głównie metodami elektrolizy i wymiany izotopowej. Tryt uzyskuje się prawie wyłącznie z reakcji ((...)) konieczny do tej reakcji materiał tarczowy 6 uzyskuje się, rozdzielając izotopy litu również metodą elektrolizy.<br><br>&lt;tit&gt;6.2.6.7. Metoda elektrolityczna&lt;/&gt;<br><br> Metoda ta, stosowana głównie do izotopów wodoru, jest oparta na kinetycznym efekcie izotopowym. Różnice w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego