Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
realizującej funkcje zarządzania jakością w organizacji. Struktura organizacyjna SZJ identyfikuje, integruje i porządkuje: podmioty (jednostki organizacyjne), zasoby, działania, procesy, cele, zadania, rezultaty, kompetencje, hierarchię i odpowiedzialność, związane z zarządzaniem jakością. Jeżeli w organizacji występuje służba jakości, to na ogół pełni ona rolę centralnego składnika SZJ. W wielu organizacjach formalnie nie wydziela się problematyki jakości, a więc i nie występuje SZJ. Nie stosowanie metodologii podejścia jakościowego oraz brak SZJ nie oznaczają, że w organizacji nie występują procesy kształtowania jakości. Przebiegają one jednak bez wykorzystania tej możliwości zmierzania ku doskonałości, jaka wiąże się z pełnym i jawnym zastosowaniem metodyki zarządzania jakością. Przeciwna sytuacja
realizującej funkcje zarządzania jakością w organizacji. Struktura organizacyjna SZJ identyfikuje, integruje i porządkuje: podmioty (jednostki organizacyjne), zasoby, działania, procesy, cele, zadania, rezultaty, kompetencje, hierarchię i odpowiedzialność, związane z zarządzaniem jakością. Jeżeli w organizacji występuje służba jakości, to na ogół pełni ona rolę centralnego składnika SZJ. W wielu organizacjach formalnie nie wydziela się problematyki jakości, a więc i nie występuje SZJ. Nie stosowanie metodologii podejścia jakościowego oraz brak SZJ nie oznaczają, że w organizacji nie występują procesy kształtowania jakości. Przebiegają one jednak bez wykorzystania tej możliwości zmierzania ku doskonałości, jaka wiąże się z pełnym i jawnym zastosowaniem metodyki zarządzania jakością. Przeciwna sytuacja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego