Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
łożysko oraz nerki (opis podano przy omawianiu tych narządów).
Ostatnio funkcję wydzielania hormonów przypisuje się również pewnym pojedynczym komórkom rozmieszczonym w nabłonkach błon śluzowych różnych narządów.
Komórki budujące gruczoły dokrewne wytwarzające hormony białkowe mają stosunkowo słabo wykształconą sieć śródplazmatyczną. Aparat Golgiego jest również słabo rozwinięty. W porównaniu z gruczołami o wydzielaniu zewnętrznym w większości komórek nie występuje zróżnicowanie biegunowe, a hormony zawarte w ziarenkach wydzieliny mogą być przenoszone w połączeniu z innymi substancjami o charakterze nośników. Wyjątek stanowią komórki tarczycy, które wykazują liczne błony szorstkie sieci endoplazmatycznej i dobrze rozwinięty aparat Golgiego; gromadzenie hormonu odbywa się pozakomórkowo (por. dalej).
Komórki gruczołów dokrewnych
łożysko oraz nerki (opis podano przy omawianiu tych narządów).<br>Ostatnio funkcję wydzielania hormonów przypisuje się również pewnym pojedynczym komórkom rozmieszczonym w nabłonkach błon śluzowych różnych narządów.<br>Komórki budujące gruczoły dokrewne wytwarzające hormony białkowe mają stosunkowo słabo wykształconą sieć śródplazmatyczną. Aparat Golgiego jest również słabo rozwinięty. W porównaniu z gruczołami o wydzielaniu zewnętrznym w większości komórek nie występuje zróżnicowanie biegunowe, a hormony zawarte w ziarenkach wydzieliny mogą być przenoszone w połączeniu z innymi substancjami o charakterze nośników. Wyjątek stanowią komórki tarczycy, które wykazują liczne błony szorstkie sieci endoplazmatycznej i dobrze rozwinięty aparat Golgiego; gromadzenie hormonu odbywa się pozakomórkowo (por. dalej).<br>Komórki gruczołów dokrewnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego