Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
i rejestrowane, a przestrzenne geometryczne ich kształtowanie jest ewidencjonowane na mapie koordynacyjnej. Mapa koordynacyjna spełnia funkcję mapy dyżurnej dla nowo budowanych obiektów i urządzeń podziemnych, tras komunikacyjnych i terenów zieleni. Jest roboczą formą mapy zasadniczej. Mapa dyżurna stanowi jedyną podstawę do sporządzania zamiennych opracowań projektowych, rozwiązywania ewentualnych kolizji na etapie wykonawstwa, zmian i uzupełnień projektowych w trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
W zatwierdzanym projekcie ocenia się przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych obiektów w powiązaniu z kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, inne przewidywane w planie perspektywicznym budowle i urządzenia oraz problemy ochrony środowiska. Analizuje się utrzymanie w trakcie realizacji inwestycji istniejącej wysokości zieleni, pomników przyrody
i rejestrowane, a przestrzenne geometryczne ich kształtowanie jest ewidencjonowane na mapie koordynacyjnej. Mapa koordynacyjna spełnia funkcję mapy dyżurnej dla nowo budowanych obiektów i urządzeń podziemnych, tras komunikacyjnych i terenów zieleni. Jest roboczą formą mapy zasadniczej. Mapa dyżurna stanowi jedyną podstawę do sporządzania zamiennych opracowań projektowych, rozwiązywania ewentualnych kolizji na etapie wykonawstwa, zmian i uzupełnień projektowych w trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych.<br>W zatwierdzanym projekcie ocenia się przestrzenne rozmieszczenie poszczególnych obiektów w powiązaniu z kompleksowym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, inne przewidywane w planie perspektywicznym budowle i urządzenia oraz problemy ochrony środowiska. Analizuje się utrzymanie w trakcie realizacji inwestycji istniejącej wysokości zieleni, pomników przyrody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego