Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Obserwatora IMGW
Nr: 5-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1987
oraz odnotowano największe wskaźniki poprawy stanu jakości krzywych.
Dobra jest jakość krzywych konsumcyjnych w oddziałach w Warszawie i w Poznaniu, gdzie łącznie liczebność krzywych w kategorii bardzo dobrej przekracza 70% (77,8% w OW-a i 71,7% w OP-o). W pozostałych oddziałach również odnotowuje się postęp z zakresie wykonawstwa pomiarów w wysokich strefach stanów wody. Procentowy udział krzywych bardzo dobrych i dobrych wzrósł we Wrocławiu do 53%, w Katowicach do 37%.
W Oddziale Krakowskim, gdzie dotychczas zakres ekstrapolacji krzywych konsumcyjnych był największy, obecnie zmniejszył się udział krzywych dostatecznych o dobrych. Trudności w wykonawstwie pomiarów przepływu wód wielkich rzek górskich
oraz odnotowano największe wskaźniki poprawy stanu jakości krzywych. <br>Dobra jest jakość krzywych konsumcyjnych w oddziałach w Warszawie i w Poznaniu, gdzie łącznie liczebność krzywych w kategorii bardzo dobrej przekracza 70% (77,8% w OW-a i 71,7% w OP-o). W pozostałych oddziałach również odnotowuje się postęp z zakresie wykonawstwa pomiarów w wysokich strefach stanów wody. Procentowy udział krzywych bardzo dobrych i dobrych wzrósł we Wrocławiu do 53%, w Katowicach do 37%. <br>W Oddziale Krakowskim, gdzie dotychczas zakres ekstrapolacji krzywych konsumcyjnych był największy, obecnie zmniejszył się udział krzywych dostatecznych o dobrych. Trudności w wykonawstwie pomiarów przepływu wód wielkich rzek górskich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego