Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy ochrony środowiska
Rok: 2004
996 osób i w stosunku do roku 2001 zmniejszyło się o 2298. W nadleśnictwach pracowało 27 495 osób, w tym w Służbie Leśnej - 15 384, na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną - 6136, zaś na stanowiskach robotniczych - 5975 osób.
Zatrudnienie w Lasach Państwowych systematycznie się zmniejsz. Jest to skutek ciągłej prywatyzacji wykonawstwa niektórych prac leśnych oraz coraz wyższej wydajności pracy będącej następstwem m.in. wdrożenia Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)


Struktura własnościowa
W Polsce dominują lasy publiczne - 82,6%, w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 78,4% co odpowiada powierzchni 6967 mln ha

Struktura siedliskowa
Lasy w
996 osób i w stosunku do roku 2001 zmniejszyło się o 2298. W nadleśnictwach pracowało 27 495 osób, w tym w Służbie Leśnej - 15 384, na stanowiskach nierobotniczych poza Służbą Leśną - 6136, zaś na stanowiskach robotniczych - 5975 osób.<br>Zatrudnienie w Lasach Państwowych systematycznie się zmniejsz. Jest to skutek ciągłej prywatyzacji wykonawstwa niektórych prac leśnych oraz coraz wyższej wydajności pracy będącej następstwem m.in. wdrożenia Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP)<br>&lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Struktura własnościowa&lt;/&gt;<br>W Polsce dominują lasy publiczne - 82,6%, w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 78,4% co odpowiada powierzchni 6967 mln ha &lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Struktura siedliskowa&lt;/&gt;<br>Lasy w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego