Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Legendy nowoczesności
Rok: 1944
miarą, która została zapomniana i odrzucona, zanim nie spłonęły bogactwa, zanim nie zawaliły się stolice, a człowiek znów, przywrócony pierwotnej nagości, nie pojął, że tym tylko różni się od zwierzęcia - o, jest to praca dla pokoleń myślicieli i artystów.
Rozwijanie owej szczypty zdrowego sensu, sięgnięcie do prawa moralnego w człowieku, wymaga przenikliwego umysłu i bliskiej łączności z doświadczeniem. A doświadczenie ostatnich lat trzydziestu nie jest z gatunku tych, które nie pozostawiają żadnych śladów. Powtarzam - jest to praca zasadnicza, nowa praca od podstaw, zupełna rewizja idej, a nie tylko ich zastosowań. Gdyż na nic się nie zda wytrwały trud najlepszych nawet kaznodziejów
miarą, która została zapomniana i odrzucona, zanim nie spłonęły bogactwa, zanim nie zawaliły się stolice, a człowiek znów, przywrócony pierwotnej nagości, nie pojął, że tym tylko różni się od zwierzęcia - o, jest to praca dla pokoleń myślicieli i artystów.<br><br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br><br>Rozwijanie owej szczypty zdrowego sensu, sięgnięcie do prawa moralnego w człowieku, wymaga przenikliwego umysłu i bliskiej łączności z doświadczeniem. A doświadczenie ostatnich lat trzydziestu nie jest z gatunku tych, które nie pozostawiają żadnych śladów. Powtarzam - jest to praca zasadnicza, nowa praca od podstaw, zupełna rewizja idej, a nie tylko ich zastosowań. Gdyż na nic się nie zda wytrwały trud najlepszych nawet kaznodziejów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego