Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
systemu zarządzania, występującego współcześnie w jednej z następujących form podstawowych [35]:
A. System informowania kierownictwa (SIK)
Koncepcja SIK jest zorientowana na dostarczanie odpowiedniej informacji kadrze kierowniczej, potrzebnej do wypełniania funkcji zarządzania. Potrzeby informacyjne menedżerów są zróżnicowane w zależności od zajmowanej pozycji w hierarchii oraz specyfiki realizowanych zadań. Naczelne kierownictwo organizacji wymaga informacji adekwatnej do działań strategicznych, kierownictwo szczebli pośrednich - do działań taktycznych, a kierownictwo szczebli najniższych - do działań operacyjnych. SIK opiera się na bazach danych i raportach przesyłanych poszczególnym jednostkom zarządzającym, zawierających zestawy standardowych oraz zorientowanych indywidualnie lub problemowo informacji.
B. System wspomagania decyzji (SWD)
Funkcjonowanie SWD opiera się na dialogu
systemu zarządzania, występującego współcześnie w jednej z następujących form podstawowych [35]:<br>A. System informowania kierownictwa (SIK)<br>Koncepcja SIK jest zorientowana na dostarczanie odpowiedniej informacji kadrze kierowniczej, potrzebnej do wypełniania funkcji zarządzania. Potrzeby informacyjne menedżerów są zróżnicowane w zależności od zajmowanej pozycji w hierarchii oraz specyfiki realizowanych zadań. Naczelne kierownictwo organizacji wymaga informacji adekwatnej do działań strategicznych, kierownictwo szczebli pośrednich - do działań taktycznych, a kierownictwo szczebli najniższych - do działań operacyjnych. SIK opiera się na bazach danych i raportach przesyłanych poszczególnym jednostkom zarządzającym, zawierających zestawy standardowych oraz zorientowanych indywidualnie lub problemowo informacji.<br>B. System wspomagania decyzji (SWD)<br>Funkcjonowanie SWD opiera się na dialogu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego