Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
Kiedyś w przyszłości Jahwe zatriumfuje, a z jego poręki będą rządzili na ziemi książęta z domu Dawidowego.
Nazwa psalmów pochodzi od greckiego słowa "psallein'' (potrącać palcami struny). Nazwa "psalmos'' oznacza bądź instrument strunowy pochodzenia prawdopodobnie fenickiego, bądź też pieśń śpiewaną przy akompaniamencie tego instrumentu. Psalmy 6 i 12 rozpoczynają się wymowną uwagą: "na oktawę''. Niewątpliwie znaczy to, że ma im towarzyszyć akompaniament na ośmiu strunach. Wiele okoliczności przemawia za tym, że tekst rozkładano na pojedyncze głosy i partie chóralne. Każdy poemat stanowił przeto coś w rodzaju śpiewanej litanii czy antyfony, stanowiącej nieodłączny składnik najrozmaitszych obrzędów i ceremonii liturgicznych.
Autorstwo Dawida, jak
Kiedyś w przyszłości Jahwe zatriumfuje, a z jego poręki będą rządzili na ziemi książęta z domu Dawidowego.<br>Nazwa psalmów pochodzi od greckiego słowa "psallein'' (potrącać palcami struny). Nazwa "psalmos'' oznacza bądź instrument strunowy pochodzenia prawdopodobnie fenickiego, bądź też pieśń śpiewaną przy akompaniamencie tego instrumentu. Psalmy 6 i 12 rozpoczynają się wymowną uwagą: "na oktawę''. Niewątpliwie znaczy to, że ma im towarzyszyć akompaniament na ośmiu strunach. Wiele okoliczności przemawia za tym, że tekst rozkładano na pojedyncze głosy i partie chóralne. Każdy poemat stanowił przeto coś w rodzaju śpiewanej litanii czy antyfony, stanowiącej nieodłączny składnik najrozmaitszych obrzędów i ceremonii liturgicznych.<br>Autorstwo Dawida, jak
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego