Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
kraju - pozbawiają tę statystykę wszelkiego znaczenia. W 1991 r. na najbogatszą jedną piątą ludności świata przypadało 84,7% światowego PNB, podczas gdy na najbiedniejszą jedną piątą przypadało zaledwie 1,4%. W ciągu trzydziestu lat nierówność dochodów między tymi dwoma grupami powiększyła się z 30/1 do 60/1.
Jeszcze bardziej wymowny jest fakt, że w nowoczesnych społeczeństwach wykluczanie zajmuje miejsce wyzysku. Bogaci nie potrzebują już biednych. Dlatego zapewne łatwo o nich zapominają.
Coraz większe nierówności w dystrybucji wytworów postępu technicznego i gospodarczego wynikają z niewłaściwej organizacji systemu społecznego i politycznego nie zaś z braku dóbr. Jest to poważny problem dla elit
kraju - pozbawiają tę statystykę wszelkiego znaczenia. W 1991 r. na najbogatszą jedną piątą ludności świata przypadało 84,7% światowego PNB, podczas gdy na najbiedniejszą jedną piątą przypadało zaledwie 1,4%. W ciągu trzydziestu lat nierówność dochodów między tymi dwoma grupami powiększyła się z 30/1 do 60/1. <br>Jeszcze bardziej wymowny jest fakt, że w nowoczesnych społeczeństwach &lt;hi&gt;wykluczanie zajmuje miejsce wyzysku&lt;/&gt;. Bogaci nie potrzebują już biednych. Dlatego zapewne łatwo o nich zapominają. <br>Coraz większe nierówności w dystrybucji wytworów postępu technicznego i gospodarczego wynikają z niewłaściwej organizacji systemu społecznego i politycznego nie zaś z braku dóbr. Jest to poważny problem dla elit
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego