Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
przesądzona przez urodzenie. Granice między "pomniejszymi", "średnimi" i "pierwszymi" można było przekroczyć. W rozdziale dotyczącym nieumyślnie spowodowanego poronienia Rotari nakazywał ocenić wolną kobietę "według jej szlachetności" lub "według rodowitości" (adpretietur, ut libera, secundum nobilitatem suam lub secundum generositatem). Pod tymi równoznacznymi określeniami kryła się procedura oceny według znaczenia osoby, ale wymowny jest kontekst, w jakim występują terminy nobilitas i generositas. Szlachectwo i rodowitość występują tu jako atrybuty wolnej kondycji i podlegają stopniowaniu. Wszyscy wolni Longobardowie - kobiety i mężczyźni - byli mniej lub bardziej szlachetnie urodzeni. Paweł Diakon potraktował nawet szlachectwo jako antytezę ubóstwa. Wraz z ruiną materialną - zauważył on w związku z
przesądzona przez urodzenie. Granice między "pomniejszymi", "średnimi" i "pierwszymi" można było przekroczyć. W rozdziale dotyczącym nieumyślnie spowodowanego poronienia Rotari nakazywał ocenić wolną kobietę "według jej szlachetności" lub "według rodowitości" (adpretietur, ut libera, secundum nobilitatem suam lub secundum generositatem). Pod tymi równoznacznymi określeniami kryła się procedura oceny według znaczenia osoby, ale wymowny jest kontekst, w jakim występują terminy nobilitas i generositas. Szlachectwo i rodowitość występują tu jako atrybuty wolnej kondycji i podlegają stopniowaniu. Wszyscy wolni Longobardowie - kobiety i mężczyźni - byli mniej lub bardziej szlachetnie urodzeni. Paweł Diakon potraktował nawet szlachectwo jako antytezę ubóstwa. Wraz z ruiną materialną - zauważył on w związku z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego