Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Ilustrowany
Nr: 39
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1934
poczciwy i sam z butelek skorzysta, Przytem jest Polak, dawny nasz legjonista", a w przekładzie: - "Przytem nasz, stary żołnierz legjonów"). I takich poprawek dokonał profesor bezliku.
Ze strony polskiej pierwszy z protestem wystąpił p. Michał Brensztejn, ogłaszając w N-rze 103 "Przeglądu Współczesnego" potępiający artykuł p. t. "Mickiewicz odpolszczony", pełen wymownych cytat.
Drugi Briżyszka, Wacław, jest znanym bibljofilem i profesorem prawa administracyjnego, trzeci - Wiktor, wykłada analizę matematyczną.
Studentów liczy uniwersytet około 5.000. W ciągu jedenastu lat istnienia uniwersytetu ukończyło go z dyplomami 1.508 słuchaczów. Ubolewania godna jest nieznajomość wśród słuchaczów obcych języków: połowa tylko zna niemiecki i rosyjski, polskim
poczciwy i sam z butelek skorzysta, Przytem jest Polak, dawny nasz legjonista", a w przekładzie: - "Przytem nasz, stary żołnierz legjonów"). I takich poprawek dokonał profesor bezliku.<br>Ze strony polskiej pierwszy z protestem wystąpił p. Michał Brensztejn, ogłaszając w N-rze 103 "Przeglądu Współczesnego" potępiający artykuł p. t. "Mickiewicz odpolszczony", pełen wymownych cytat.<br>Drugi Briżyszka, Wacław, jest znanym bibljofilem i profesorem prawa administracyjnego, trzeci - Wiktor, wykłada analizę matematyczną.<br>Studentów liczy uniwersytet około 5.000. W ciągu jedenastu lat istnienia uniwersytetu ukończyło go z dyplomami 1.508 słuchaczów. Ubolewania godna jest nieznajomość wśród słuchaczów obcych języków: połowa tylko zna niemiecki i rosyjski, polskim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego