Typ tekstu: Książka
Autor: Jasieński Bruno
Tytuł: Palę Paryż
Rok wydania: 1974
Rok powstania: 1929
do ziemi opływającej mlekiem i miodem...
...Przetoż teraz, pójdź, a poślę cię do Faraona, abyś wywiódł lud mój, syny Izraelskie z Egiptu.
I rzekł Mojżesz do Boga: któżem ja, abym szedł co Faraona, a wywiódł syny Izraelskie z Fgiptu?...
...I rzekł Mojżesz do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym ani przedtem, ani odtąd, jakoś mówił do sługi swego; bom ciężkich ust i ciężkiego języka.
A pan mu rzekł: Któż uczynił usta człowiekowi?... ...Idźże teraz, a Ja będę usty twoimi i nauczę cię, co byś miał mówić.
I rzekł Mojżesz: Słuchaj, Panie, noślij, proszę, tego, kogo posłać masz.
I zapalił
do ziemi opływającej mlekiem i miodem...<br>...Przetoż teraz, pójdź, a poślę cię do Faraona, abyś wywiódł lud mój, syny Izraelskie z Egiptu.<br>I rzekł Mojżesz do Boga: któżem ja, abym szedł co Faraona, a wywiódł syny Izraelskie z Fgiptu?...<br>...I rzekł Mojżesz do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym ani przedtem, ani odtąd, jakoś mówił do sługi swego; bom ciężkich ust i ciężkiego języka.<br>A pan mu rzekł: Któż uczynił usta człowiekowi?... ...Idźże teraz, a Ja będę usty twoimi i nauczę cię, co byś miał mówić.<br>I rzekł Mojżesz: Słuchaj, Panie, noślij, proszę, tego, kogo posłać masz.<br>I zapalił
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego