Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
ono istnienie kierunku myślenia i działania przeciwstawiającego się dominującej obecnie tendencji. Pozwala to żywić nadzieję, że istnieją możliwości rozwiązania niezwykle złożonych problemów piętrzących się przed gęsto zaludnionymi krajami Południa. To przesłanie da się wyraźnie odczytać z wielkiej zbiorowej pracy - pod kierunkiem V. Gowarikera (1992) - poświęcone nauce, demografii i rozwojowi, pod wymownym tytułem The Inevitable Billion Plus (Koniecznie ponad miliard).
Koniecznym warunkiem sukcesu jest by badania prowadzone w krajach Południa nie zostały podporządkowane modzie intelektualnej panaującej na Północy. By nie oczekiwać bezczynnie na wprowadzenie wspaniałych technologii wypracowanych pod innymi szerokościami geograficznymi i w innych warunkach. Ambicja przeskoczenia krajów wysoko uprzemysłowionych w pewnych
ono istnienie kierunku myślenia i działania przeciwstawiającego się dominującej obecnie tendencji. Pozwala to żywić nadzieję, że istnieją możliwości rozwiązania niezwykle złożonych problemów piętrzących się przed gęsto zaludnionymi krajami Południa. To przesłanie da się wyraźnie odczytać z wielkiej zbiorowej pracy - pod kierunkiem V. Gowarikera (1992) - poświęcone nauce, demografii i rozwojowi, pod wymownym tytułem &lt;hi&gt;The Inevitable Billion Plus (Koniecznie ponad miliard)&lt;/&gt;. <br>Koniecznym warunkiem sukcesu jest by badania prowadzone w krajach Południa nie zostały podporządkowane modzie intelektualnej panaującej na Północy. By nie oczekiwać bezczynnie na wprowadzenie wspaniałych technologii wypracowanych pod innymi szerokościami geograficznymi i w innych warunkach. Ambicja przeskoczenia krajów wysoko uprzemysłowionych w pewnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego