Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
podnoszone są tu węzłowe problemy tej literatury a także zagadnienia mniej wówczas istotne, lecz dziś stanowiące dla badacza ważny trop interpretacyjny. Nim jednak zajmę się bliżej poszczególnymi zbiorami, chcę zwrócić uwagę na to, że w ostatnim dziesięcioleciu badania nad romantyzmem polskim szczególnie się nasiliły. Przy czym, co jest zjawiskiem dość wymownym, wciąż nie możemy się doczekać współczesnego, akademickiego opracowania tego okresu: dotychczasowe podręczniki albo poświęcone są wybranym zagadnieniom, albo nie wykraczają poza poziom szkół średnich. Przykładem pierwszego rodzaju opracowań może być cykl wykładów Kawyna, poświęcony romantycznej twórczości powstającej w kraju; podręczników drugiego rodzaju jest kilkanaście i są one na ogół bardzo
podnoszone są tu węzłowe problemy tej literatury a także zagadnienia mniej wówczas istotne, lecz dziś stanowiące dla badacza ważny trop interpretacyjny. Nim jednak zajmę się bliżej poszczególnymi zbiorami, chcę zwrócić uwagę na to, że w ostatnim dziesięcioleciu badania nad romantyzmem polskim szczególnie się nasiliły. Przy czym, co jest zjawiskiem dość wymownym, wciąż nie możemy się doczekać współczesnego, akademickiego opracowania tego okresu: dotychczasowe podręczniki albo poświęcone są wybranym zagadnieniom, albo nie wykraczają poza poziom szkół średnich. Przykładem pierwszego rodzaju opracowań może być cykl wykładów Kawyna, poświęcony romantycznej twórczości powstającej w kraju; podręczników drugiego rodzaju jest kilkanaście i są one na ogół bardzo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego