Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 2-3(59)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
o całym złu. Zupełnie pomija element materialny całej sprawy, ważne jest człowieczeństwo: "był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się" (Łk 15, 32).
Nauka Kościoła Katolickiego dąży do kształtowania ludzkich sumień w duchu sprawiedliwości, jednakże, jak wykazuje doświadczenie przeszłości i współczesności, sama sprawiedliwość nie wystarczy, gdyż może prowadzić do wypaczeń. Zaczyna wówczas dominować zawziętość, chęć zniszczenia przeciwnika itp. Dlatego w stosunkach międzyludzkich winna coraz więcej miejsca znajdować miłość, która jest "cierpliwa, wszystko wybacza".
W tym kontekście, w okresie Wielkiego Postu, warto spojrzeć na nasze postępowanie. Ileż razy okazaliśmy niewierność wobec naszego Boga - Ojca. I warto skorzystać z Jego miłosierdzia. Warto
o całym złu. Zupełnie pomija element materialny całej sprawy, ważne jest człowieczeństwo: "był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się" (Łk 15, 32).<br>Nauka Kościoła Katolickiego dąży do kształtowania ludzkich sumień w duchu sprawiedliwości, jednakże, jak wykazuje doświadczenie przeszłości i współczesności, sama sprawiedliwość nie wystarczy, gdyż może prowadzić do wypaczeń. Zaczyna wówczas dominować zawziętość, chęć zniszczenia przeciwnika itp. Dlatego w stosunkach międzyludzkich winna coraz więcej miejsca znajdować miłość, która jest "cierpliwa, wszystko wybacza". <br>W tym kontekście, w okresie Wielkiego Postu, warto spojrzeć na nasze postępowanie. Ileż razy okazaliśmy niewierność wobec naszego Boga - Ojca. I warto skorzystać z Jego miłosierdzia. Warto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego