Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
buddę'. Także w tym
wypadku celem praktyki zen jest zmiana perspektywy postrzegania rzeczywistości,
a nie jakościowa zmiana 'jaźni jednostkowej'. Z punktu widzenia 'logiki
paradoksu' żadna z form praktyki zen nie może być uznana za najważniejszą
- każda z nich może być interpretowana także zgodnie z logiką klasyczną,
co prowadzi do jej wypaczenia. Każda forma praktyki zen może zostać
błędnie zinterpretowana, na przykład metoda 'wpatrywania się w koan' może
być rozumiana jako stopniowe wkraczanie w 'oświecenie' dzięki zgłębianiu
coraz trudniejszych koanów. Historia rozwoju praktyki zen wyraźnie pokazuje,
że mistrzowie zen propagowali nowe formy praktyki, aby ich uczniowie
uniknęli błędów, wynikających z mylnej interpretacji
buddę'. Także w tym <br>wypadku celem praktyki zen jest zmiana perspektywy postrzegania rzeczywistości, <br>a nie jakościowa zmiana 'jaźni jednostkowej'. Z punktu widzenia 'logiki <br>paradoksu' żadna z form praktyki zen nie może być uznana za najważniejszą <br>- każda z nich może być interpretowana także zgodnie z logiką klasyczną, <br>co prowadzi do jej wypaczenia. Każda forma praktyki zen może zostać <br>błędnie zinterpretowana, na przykład metoda 'wpatrywania się w koan' może <br>być rozumiana jako stopniowe wkraczanie w 'oświecenie' dzięki zgłębianiu <br>coraz trudniejszych koanów. Historia rozwoju praktyki zen wyraźnie pokazuje, <br>że mistrzowie zen propagowali nowe formy praktyki, aby ich uczniowie <br>uniknęli błędów, wynikających z mylnej interpretacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego