Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
myśl rewolucyjna, na którą władcy głęboko zromanizowanych Wizygotów i Burgundów mogli sobie pozwolić znacznie wcześniej niż królowie anglosascy, norwescy lub szwedzcy.

4. Kobiety pod władzą mężczyzn

Zemsta była męską sprawą. Oglądany przez pryzmat wróżdy, zemsty, okupu i pojednania, ród kognatyczny przedstawia się jako zbiorowość mężczyzn. Jest to - rzecz jasna -obraz wypaczony. W rzeczywistości kobiety zajmowały w strukturach rodziny i rodu istotną, ale zarazem bardzo szczególną pozycję: pozostawały pod opiekuńczą władzą mężczyzn, którzy traktowali swoją zwierzchność nad niewiastami jako sprawę honoru. Zamach na nietykalność podopiecznej był dla mężczyzny wyjątkowo ciężką zniewagą. Zapewne dlatego wergeld wolnej kobiety był w prawach Alemanów, Bawarów i
myśl rewolucyjna, na którą władcy głęboko zromanizowanych Wizygotów i Burgundów mogli sobie pozwolić znacznie wcześniej niż królowie anglosascy, norwescy lub szwedzcy.<br><br>&lt;tit&gt;4. Kobiety pod władzą mężczyzn&lt;/&gt;<br><br> Zemsta była męską sprawą. Oglądany przez pryzmat wróżdy, zemsty, okupu i pojednania, ród kognatyczny przedstawia się jako zbiorowość mężczyzn. Jest to - rzecz jasna -obraz wypaczony. W rzeczywistości kobiety zajmowały w strukturach rodziny i rodu istotną, ale zarazem bardzo szczególną pozycję: pozostawały pod opiekuńczą władzą mężczyzn, którzy traktowali swoją zwierzchność nad niewiastami jako sprawę honoru. Zamach na nietykalność podopiecznej był dla mężczyzny wyjątkowo ciężką zniewagą. Zapewne dlatego wergeld wolnej kobiety był w prawach Alemanów, Bawarów i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego