Typ tekstu: Książka
Autor: Grzegorczyk Wojciech
Tytuł: Strategie marketingowe banków
Rok: 1996
przez pracowników komórki marketingowej banku. Ponadto, bazą do porównań jest rejon już obsługiwany przez banki, który może charakteryzować się niskimi wartościami dotyczącymi zasobów ludnościowych, potencjału ekonomicznego, infrastruktury, czy sytuacji konkurencyjnej. W takim przypadku ocena lokalizacji za pomocą metody graficznej, uzupełnionej o ocenę liczbową, będzie dokonywana z niskiego poziomu i może wypaczyć ostateczny wynik. W takiej sytuacji należy jako bazę do porównań przyjąć średnie wartości w skali kraju lub województwa. To również może okazać się bardzo trudne do osiągnięcia, przede wszystkim ze względu na braki informacji o wartościach średnich w skali kraju czy regionów. W takim przypadku należy zebrać informacje dostępne i
przez pracowników komórki marketingowej banku. Ponadto, bazą do porównań jest rejon już obsługiwany przez banki, który może charakteryzować się niskimi wartościami dotyczącymi zasobów ludnościowych, potencjału ekonomicznego, infrastruktury, czy sytuacji konkurencyjnej. W takim przypadku ocena lokalizacji za pomocą metody graficznej, uzupełnionej o ocenę liczbową, będzie dokonywana z niskiego poziomu i może wypaczyć ostateczny wynik. W takiej sytuacji należy jako bazę do porównań przyjąć średnie wartości w skali kraju lub województwa. To również może okazać się bardzo trudne do osiągnięcia, przede wszystkim ze względu na braki informacji o wartościach średnich w skali kraju czy regionów. W takim przypadku należy zebrać informacje dostępne i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego