Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
Uruchomił zaś konwencje stylistyczne. W ten sposób fraszki erotyczne stały się swego rodzaju zbiorem wariacji na określony temat; znacząca jest tu nie tyle przedstawiona rzeczywistość, ile sama wielostylowość.
Wielostylowość fraszek Kochanowskiego, szczególnie fraszek erotycznych - to także odkrycie sprawności języka jako narzędzia i samowiedza poety nad tym narzędziem panującego. Samowiedza ta wyraża się w Pieśniach poprzez dumne deklaracje kreatorskie, we Fraszkach natomiast przyjmuje często postać słownej igraszki, osiągniętej jednak za pomocą kunsztownych zabiegów. Przykładem może być fraszka 14. ksiąg pierwszych zatytułowana Raki i napisana wedle wzorca tzw. versus cancrini, czyli w ten sposób, że każdy wers może być czytany zarówno wprost, jak i
Uruchomił zaś konwencje stylistyczne. W ten sposób fraszki erotyczne stały się swego rodzaju zbiorem wariacji na określony temat; znacząca jest tu nie tyle przedstawiona rzeczywistość, ile sama wielostylowość.<br>Wielostylowość fraszek Kochanowskiego, szczególnie fraszek erotycznych - to także odkrycie sprawności języka jako narzędzia i samowiedza poety nad tym narzędziem panującego. Samowiedza ta wyraża się w Pieśniach poprzez dumne deklaracje kreatorskie, we Fraszkach natomiast przyjmuje często postać słownej igraszki, osiągniętej jednak za pomocą kunsztownych zabiegów. Przykładem może być fraszka 14. ksiąg pierwszych zatytułowana Raki i napisana wedle wzorca tzw. versus cancrini, czyli w ten sposób, że każdy wers może być czytany zarówno wprost, jak i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego