Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
rzecz wydziałów produkcji wyrobów podstawowych oraz wspomagania technologii i działalności ogólnej przedsiębiorstwa. Należą tu takie jednostki, jak produkcja opakowań dla wyrobów podstawowych, zapewnienie poprawnego przebiegu zasilania w energię, wodę itp. (stacje energetyczne, pompy wodne itp.), warsztaty naprawcze, transport itd. Koszty tych jednostek obciążają w ostatecznym rozrachunku odbiorców ich świadczeń, co wyraża się wliczaniem ich w ciężar kosztów bezpośrednich, wydziałowych lub ogólnozakładowych. Warianty tych rozliczeń można by uporządkować następująco:
1. Dokładne ustalenie jednostkowego kosztu produktu (np. opakowania lub świadczenia) oraz rozmiarów świadczeń na rzecz poszczególnych odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych (np. z tytułu dostaw wody do sąsiednich zakładów).
2. Dokładne ustalenie kosztu jednostkowego i
rzecz wydziałów produkcji wyrobów podstawowych oraz wspomagania technologii i działalności ogólnej przedsiębiorstwa. Należą tu takie jednostki, jak produkcja opakowań dla wyrobów podstawowych, zapewnienie poprawnego przebiegu zasilania w energię, wodę itp. (stacje energetyczne, pompy wodne itp.), warsztaty naprawcze, transport itd. Koszty tych jednostek obciążają w ostatecznym rozrachunku odbiorców ich świadczeń, co wyraża się wliczaniem ich w ciężar kosztów bezpośrednich, wydziałowych lub ogólnozakładowych. Warianty tych rozliczeń można by uporządkować następująco:<br>1. Dokładne ustalenie jednostkowego kosztu produktu (np. opakowania lub świadczenia) oraz rozmiarów świadczeń na rzecz poszczególnych odbiorców wewnętrznych lub zewnętrznych (np. z tytułu dostaw wody do sąsiednich zakładów).<br>2. Dokładne ustalenie kosztu jednostkowego i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego