Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
atomowe można oznaczać z bardzo dużą dokładnością, do milionowych części. Dokładne oznaczanie mas atomowych jest niezwykle ważne, m.in. właśnie ze względu na obliczanie energii wiązania.
Energia wiązania jest to różnica między sumą mas nukleonów tworzących dane jądro a zmierzoną bezpośrednio masą jądra (ta ostatnia jest zawsze mniejsza). Różnicę tę wyraża się w jednostkach energii, opierając się na zależności (1.2.2-7). Jednostka masy atomowej u jest równa ((...)) a więc jest równoważna (zgodnie z ((...))) .
W nukleonice używa się zwykle innych jednostek energii. Są to elektronowolt (eV) i megaelektronowolt ((...)) Elektronowolt określa wartość energii, jaką nabywa elektron, przebywając w polu elektrycznym różnicę potencjału
atomowe można oznaczać z bardzo dużą dokładnością, do milionowych części. Dokładne oznaczanie mas atomowych jest niezwykle ważne, m.in. właśnie ze względu na obliczanie energii wiązania.<br> Energia wiązania jest to różnica między sumą mas nukleonów tworzących dane jądro a zmierzoną bezpośrednio masą jądra (ta ostatnia jest zawsze mniejsza). Różnicę tę wyraża się w jednostkach energii, opierając się na zależności (1.2.2-7). Jednostka masy atomowej u jest równa ((...)) a więc jest równoważna (zgodnie z ((...))) .<br> W nukleonice używa się zwykle innych jednostek energii. Są to elektronowolt (eV) i megaelektronowolt ((...)) Elektronowolt określa wartość energii, jaką nabywa elektron, przebywając w polu elektrycznym różnicę potencjału
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego