Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
na 1 m3.
W mleczarni w Hajnówce, przerabiającej 130 m3 mleka na dobę, powstaje 800 m3/d ścieków. Oczyszczalnia składa się ze zbiornika wstępnego i dwóch rowów biologicznych (rys.8.25b) o łącznej pojemności 3300 m3, co odpowiada średniemu czasowi napowietrzania 98h. Ścieki napowietrzane są sześcioma walcami klatkowymi. Efekt oczyszczania wyraża się zmniejszeniem BZT5 o 98%, do wartości 2040g tlenu na 1 m3.
Mleczarnia w Siemiatyczach przy przerobie 110 m3/d mleka odprowadza dziennie 400600 m3 ścieków. Są one oczyszczane w rowie biologicznym o pojemności 1250 m3 (rys.8.25c). Czas napowietrzania wynosi 50h, efekt oczyszczania zmniejszenie BZT5 o 9294% [72]. Mleczarnia
na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>W mleczarni w Hajnówce, przerabiającej 130 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; mleka na dobę, powstaje 800 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d ścieków. Oczyszczalnia składa się ze zbiornika wstępnego i dwóch rowów biologicznych (rys.8.25b) o łącznej pojemności 3300 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, co odpowiada średniemu czasowi napowietrzania 98h. Ścieki napowietrzane są sześcioma walcami klatkowymi. Efekt oczyszczania wyraża się zmniejszeniem BZT5 o 98%, do wartości 2040g tlenu na 1 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Mleczarnia w Siemiatyczach przy przerobie 110 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;/d mleka odprowadza dziennie 400600 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; ścieków. Są one oczyszczane w rowie biologicznym o pojemności 1250 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; (rys.8.25c). Czas napowietrzania wynosi 50h, efekt oczyszczania zmniejszenie BZT5 o 9294% [72]. Mleczarnia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego