Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Warocław
Rok: 1976
przez nią potępiany czy wreszcie traktowany jako naturalny lub znajdujący się poza obszarem możliwej ingerencji grupy. Ponadto, grupy odniesienia (obu typów) mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. Pozytywne grupy odniesienia normatywnego kształtują wartości, normy i aspiracje jednostki w zgodzie ze standardami w nich obowiązującymi, podczas gdy wpływ grup odniesienia negatywnego wyraża się w odrzuceniu przez jednostkę ich standardów i świadomym dążeniu do przyjęcia norm przeciwnych lub zasadniczo różnych. Można przyjąć, że pozytywne grupy odniesienia porównawczego stanowią tło, na którym ujawnia się poczucie względnego upośledzenia jednostki (dystans dzielący ją od innych, zajmujących pod danym względem pozycje wyższe, bardziej pożądane). Zaś negatywne grupy odniesienia
przez nią potępiany czy wreszcie traktowany jako naturalny lub znajdujący się poza obszarem możliwej ingerencji grupy. Ponadto, grupy odniesienia (obu typów) mogą mieć charakter pozytywny lub negatywny. Pozytywne grupy odniesienia normatywnego kształtują wartości, normy i aspiracje jednostki w zgodzie ze standardami w nich obowiązującymi, podczas gdy wpływ grup odniesienia negatywnego wyraża się w odrzuceniu przez jednostkę ich standardów i świadomym dążeniu do przyjęcia norm przeciwnych lub zasadniczo różnych. Można przyjąć, że pozytywne grupy odniesienia porównawczego stanowią tło, na którym ujawnia się poczucie względnego upośledzenia jednostki (dystans dzielący ją od innych, zajmujących pod danym względem pozycje wyższe, bardziej pożądane). Zaś negatywne grupy odniesienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego