Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
są symetryczne względem osi podłużnej oraz, że nie ma ruchów skręcających. Równanie fali dźwiękowej w pręcie ma wtedy postać
Równanie (4.3) umożliwia określenie częstotliwości podłużnych drgań własnych, co ma znaczenie przy wstępnym określaniu związków pomiędzy stanami elementarnych źródeł dźwięku, którymi są elementy obiektów w kształcie pręta. Częstotliwość drgań własnych wyraża się zależnością gdzie długość pręta, m, E - moduł sprężystości Younga, gęstość ośrodka,
B. Drgania poprzeczne, dla których zależnie od sposobu ich pobudzenia można wyróżnić drgania skrętne i giętne.

Drgania skrętne powstają wtedy, gdy w płaszczyźnie prostopadłej do osi pręta działa para sił wytwarzająca moment skręcający. Drgania giętne powstają poprzez pobudzające działanie
są symetryczne względem osi podłużnej oraz, że nie ma ruchów skręcających. Równanie fali dźwiękowej w pręcie ma wtedy postać &lt;gap&gt;<br>Równanie (4.3) umożliwia określenie częstotliwości podłużnych drgań własnych, co ma znaczenie przy wstępnym określaniu związków pomiędzy stanami elementarnych źródeł dźwięku, którymi są elementy obiektów w kształcie pręta. Częstotliwość drgań własnych wyraża się zależnością &lt;gap&gt; gdzie &lt;gap&gt; długość pręta, m, E - moduł sprężystości Younga, &lt;gap&gt; gęstość ośrodka, &lt;gap&gt;<br>B. Drgania poprzeczne, dla których zależnie od sposobu ich pobudzenia można wyróżnić drgania skrętne i giętne.<br>&lt;gap&gt;<br>Drgania skrętne powstają wtedy, gdy w płaszczyźnie prostopadłej do osi pręta działa para sił wytwarzająca moment skręcający. Drgania giętne powstają poprzez pobudzające działanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego