Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 11
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1976
położenia kresu różnym formom represji. Przypominając list episkopatu do władz państwowych w tej sprawie, wysłany 17 lipca (dotąd brak odpowiedzi), ks. Prymas oświadczył, że domagano się w nim "zaniechania najrozmaitszych śledztw, udręczeń i aresztowań". W tym samym wystąpieniu zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko rosnącego braku rąk do pracy, podczas kiedy wysyła się robotników do NRD (ostatnio 4.500 górników).
W liście pasterskim episkopatu z 19 września, z okazji "Dnia środków masowego przekazu" ogłoszonego przez Papieża, biskupi stwierdzają, że nie mogą milczeć, gdy podstawowe prawa obywatelskie nie są szanowane, a cenzura nie dopuszcza do publikacji oficjalnych tekstów Stolicy Apostolskiej i Kościoła w
położenia kresu różnym formom represji. Przypominając list episkopatu do władz państwowych w tej sprawie, wysłany 17 lipca (dotąd brak odpowiedzi), ks. Prymas oświadczył, że domagano się w nim "&lt;q&gt;zaniechania najrozmaitszych śledztw, udręczeń i aresztowań&lt;/&gt;". W tym samym wystąpieniu zwrócił uwagę na niepokojące zjawisko rosnącego braku rąk do pracy, podczas kiedy wysyła się robotników do NRD (ostatnio 4.500 górników).&lt;/&gt;<br>W liście pasterskim episkopatu z 19 września, z okazji "Dnia środków masowego przekazu" ogłoszonego przez Papieża, biskupi stwierdzają, że nie mogą milczeć, gdy podstawowe prawa obywatelskie nie są szanowane, a cenzura nie dopuszcza do publikacji oficjalnych tekstów Stolicy Apostolskiej i Kościoła w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego