Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
obrębie poszczególnych akwenów.
Cechy fal jeziornych są następujące:
-- często są one trójwymiarowe, tzn., w przeciwieństwie do dwuwymiarowych cechujących się wyraźną rozciągłością grzbietów i następstwem dolin i grzebietów, przypominają pola szachownicy, a długości grzbietów i fal są współmierne;
-- fale wiatrowe na jeziorach (szczególnie o nieosłoniętych brzegach) szybko się rozwijają i szybko wytłumiają;
-- fale martwe występują najczęściej na jeziorach o znacznych powierzchniach;
-- fale jeziorne cechują się dużą stromością. Przy wysokości 3--6 m i długości 30--80 m wynosi ona 1/10€-1/12, przy czym załamanie grzbietów następuje przy stromiźmie 1/7-1/8 (Dawydow i in. 1979);
-- wysokość fali na
obrębie poszczególnych akwenów.<br>Cechy fal jeziornych są następujące:<br>-- często są one trójwymiarowe, tzn., w przeciwieństwie do dwuwymiarowych cechujących się wyraźną rozciągłością grzbietów i następstwem dolin i grzebietów, przypominają pola szachownicy, a długości grzbietów i fal są współmierne;<br>-- fale wiatrowe na jeziorach (szczególnie o nieosłoniętych brzegach) szybko się rozwijają i szybko wytłumiają;<br>-- fale martwe występują najczęściej na jeziorach o znacznych powierzchniach;<br>-- fale jeziorne cechują się dużą stromością. Przy wysokości 3--6 m i długości 30--80 m wynosi ona 1/10&#128;-1/12, przy czym załamanie grzbietów następuje przy stromiźmie 1/7-1/8 (Dawydow i in. 1979);<br>-- wysokość fali na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego