Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Techniczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
wyroby firm zagranicznych, jak też o najlepsze wyroby krajowe. Obowiązek ten został potraktowany bardzo, ale to bardzo tolerancyjnie, np. kilkadziesiąt przedsiębiorstw zgrupowanych w 16 zjednoczeniach, podległych Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwu Przemysłu Maszynowego i Ministerstwu Górnictwa i Energetyki, produkujących w sumie ponad 3 tys. różnych wyrobów, otrzymało znak jakości zgodnie z wyżej wymienionym wymogiem tylko dla niespełna połowy asortymentów swej produkcji. Natomiast 27% wyrobów otrzymało znak jakości w wyniku porównania tylko z jednym wyrobem zagranicznym, a 26% bez porównania z jakimkolwiek analogicznym wyrobem produkowanym poza granicami kraju.
W tych warunkach wskaźnik wyrobów w grupie "A", oceniany przez wyżej wymienione przedsiębiorstwa na 44,1
wyroby firm zagranicznych, jak też o najlepsze wyroby krajowe. Obowiązek ten został potraktowany bardzo, ale to bardzo tolerancyjnie, np. kilkadziesiąt przedsiębiorstw zgrupowanych w 16 zjednoczeniach, podległych Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwu Przemysłu Maszynowego i Ministerstwu Górnictwa i Energetyki, produkujących w sumie ponad 3 tys. różnych wyrobów, otrzymało znak jakości zgodnie z wyżej wymienionym wymogiem tylko dla niespełna połowy asortymentów swej produkcji. Natomiast 27% wyrobów otrzymało znak jakości w wyniku porównania tylko z jednym wyrobem zagranicznym, a 26% bez porównania z jakimkolwiek analogicznym wyrobem produkowanym poza granicami kraju.<br>W tych warunkach wskaźnik wyrobów w grupie "A", oceniany przez wyżej wymienione przedsiębiorstwa na 44,1
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego