Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
fizyczne podłoża.
Ewapotranspiracja potencjalna maksymalna ilość wody, jaka mogłaby być odprowadzona do atmosfery w postaci pary wodnej w danych warunkach meteorologicznych z gleby całkowicie pokrytej roślinnością i nasyconej wodą. Pojęcie to obejmuje transpirację roślin i parowanie z gleby dla określonego regionu w danym przedziale czasu (definicja proponowana przez WMO).
Ewapotranspiracja względna stosunek ewapotranspiracji aktualnej E do parowania potencjalnego E, to jest EE.
Utajone ciepło parowania ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę wody podczas przejścia ze stanu ciekłego do stanu gazowego przy stałej temperaturze.
Utajone ciepło topnienia ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę lodu w procesie topnienia, to
fizyczne podłoża.<br>Ewapotranspiracja potencjalna maksymalna ilość wody, jaka mogłaby być odprowadzona do atmosfery w postaci pary wodnej w danych warunkach meteorologicznych z gleby całkowicie pokrytej roślinnością i nasyconej wodą. Pojęcie to obejmuje transpirację roślin i parowanie z gleby dla określonego regionu w danym przedziale czasu (definicja proponowana przez WMO).<br>Ewapotranspiracja względna stosunek ewapotranspiracji aktualnej E do parowania potencjalnego E, to jest EE.<br>Utajone ciepło parowania ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę wody podczas przejścia ze stanu ciekłego do stanu gazowego przy stałej temperaturze.<br>Utajone ciepło topnienia ilość ciepła pobranego z otoczenia przez jednostkową masę lodu w procesie topnienia, to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego