Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
o "wolności prawdziwej", do której możemy dotrzeć poprzez zdemaskowanie wolności pozornej, prezentowanej przez codzienną świadomość. Pojęcie to nie stoi w żadnej opozycji do koncepcji naszkicowanej w pismach późniejszych.
Czym jest owa "wolność prawdziwa"?
Posłużmy się znów definicją samego Spinozy: "... jest to trwałe istnienie, które osiąga nasz intelekt dzięki bezpośredniemu zjednoczeniu z Bogiem, iżby mógł w samym sobie wytwarzać idee, a poza sobą rodzić skutki całkowicie z naturą jego zgodne, tak wszelako, by skutki te nie były poddane żadnym zewnętrznym przyczynom, co by je zmienić zdołały lub przekształcić". Krótko mówiąc: wolność to zdolność skutecznego działania, które doprowadza do powstania idei i które wywołuje
o "wolności prawdziwej", do której możemy dotrzeć poprzez zdemaskowanie wolności pozornej, prezentowanej przez codzienną świadomość. Pojęcie to nie stoi w żadnej opozycji do koncepcji naszkicowanej w pismach późniejszych.<br>Czym jest owa "wolność prawdziwa"?<br>Posłużmy się znów definicją samego Spinozy: &lt;q&gt;"... jest to trwałe istnienie, które osiąga nasz intelekt dzięki bezpośredniemu zjednoczeniu z Bogiem, iżby mógł w samym sobie wytwarzać idee, a poza sobą rodzić skutki całkowicie z naturą jego zgodne, tak wszelako, by skutki te nie były poddane żadnym zewnętrznym przyczynom, co by je zmienić zdołały lub przekształcić"&lt;/&gt;. Krótko mówiąc: wolność to zdolność skutecznego działania, które doprowadza do powstania idei i które wywołuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego