Typ tekstu: Książka
Autor: Olszewski Daniel
Tytuł: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Rok: 1996
w Rzymie.
Należy zwrócić uwagę na jedną okoliczność, tę mianowicie, że budownictwo sakralne nawiązywało do wzorów architektury pogańskiej i nadawało im nową funkcję religijną i nowe treści ideowe. W przeciwieństwie do dawnych pogańskich świątyń, które - jak wierzono - były miejscem dla bóstwa, świątynie chrześcijańskie stanowiły miejsce spotkań wiernych z sobą i z Bogiem. Rozwój sakralnego budownictwa chrześcijańskiego, po wydaniu edyktu tolerancyjnego, szedł w parze z przemianami w zakresie życia liturgicznego. W IV w. wykrystalizował się pewien wzorzec pobożności i życia liturgicznego, który będzie kontynuowany w następnych stuleciach. Niedziela staje się dniem świętym dla ogółu mieszkańców cesarstwa. Tworzy się liturgia roku kościelnego z jej
w Rzymie.<br>Należy zwrócić uwagę na jedną okoliczność, tę mianowicie, że budownictwo sakralne nawiązywało do wzorów architektury pogańskiej i nadawało im nową funkcję religijną i nowe treści ideowe. W przeciwieństwie do dawnych pogańskich świątyń, które - jak wierzono - były miejscem dla bóstwa, świątynie chrześcijańskie stanowiły miejsce spotkań wiernych z sobą i z Bogiem. Rozwój sakralnego budownictwa chrześcijańskiego, po wydaniu edyktu tolerancyjnego, szedł w parze z przemianami w zakresie życia liturgicznego. W IV w. wykrystalizował się pewien wzorzec pobożności i życia liturgicznego, który będzie kontynuowany w następnych stuleciach. Niedziela staje się dniem świętym dla ogółu mieszkańców cesarstwa. Tworzy się liturgia roku kościelnego z jej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego