Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Ziemia i jej środowisko jest wspólną własnością wszystkich pokoleń mieszkańców Ziemi, jak również na ascezę konsumpcji i dobrowolne wyrzeczenia, Kościół wskazywał już dawno. Obecnie wskazuje na pewną konieczność ulepszenia środowiska naturalnego i przekazania dla następnych pokoleń w stanie względnej czystości.

Orędzie Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Pokoju* "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem" (1990)

*Orędzie to omówiono w rozdziale II na s. 49.

Encyklika "Centesimus annus" (1991)

W encyklice tej wprowadzona została ogólna formuła "Prawdziwa ekologia człowieka".
Nauka społeczna Kościoła o ochronie środowiska rozwija współcześnie, w sposób konsekwentny i równoległy cztery aspekty: jednostkowa odpowiedzialność za swoje zdrowie i
Ziemia i jej środowisko jest wspólną własnością wszystkich pokoleń mieszkańców Ziemi, jak również na ascezę konsumpcji i dobrowolne wyrzeczenia, Kościół wskazywał już dawno. Obecnie wskazuje na pewną konieczność ulepszenia środowiska naturalnego i przekazania dla następnych pokoleń w stanie względnej czystości.<br><br>&lt;tit&gt;Orędzie Jana Pawła II na XXIII Światowy Dzień Pokoju* "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem" (1990)&lt;/&gt;<br><br>*Orędzie to omówiono w rozdziale II na s. 49.<br><br>&lt;tit&gt;Encyklika "Centesimus annus" (1991)&lt;/&gt;<br><br>W encyklice tej wprowadzona została ogólna formuła "Prawdziwa ekologia człowieka".<br>Nauka społeczna Kościoła o ochronie środowiska rozwija współcześnie, w sposób konsekwentny i równoległy cztery aspekty: jednostkowa odpowiedzialność za swoje zdrowie i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego