Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
określenia "smak".
Threshold flavour number (TFN) przetłumaczono jako liczba progowa smaku, czyli stopień rozcieńczenia, powyżej którego rozcieńczana próbka nie ma już wyczuwalnego smaku:

Oceny smaku i zapachu wykonuje się metodą różnicową: w znanym stopniu rozcieńczone próbki badanej wody prezentuje się oceniającym równocześnie z wodą odniesienia. Zespół oceniających powinien składać się z co najmniej trzech osób. Jeżeli uczestników jest mniej niż ośmiu, należy stosować metodę wyboru niewymuszonego. Metoda wymuszonego wyboru może być stosowana wówczas, gdy zespół oceniających jest większy. Umożliwia to statystyczną analizę prawdopodobieństwa przypadkowego prawidłowego wskazania jednej z porównywanych próbek jako próbki bardziej zanieczyszczonej (mimo że różnica nie jest wyczuwalna).
Przeszkoleni oceniający
określenia "smak".<br>Threshold flavour number (TFN) przetłumaczono jako liczba progowa smaku, czyli stopień rozcieńczenia, powyżej którego rozcieńczana próbka nie ma już wyczuwalnego smaku:<br>&lt;gap&gt;<br>Oceny smaku i zapachu wykonuje się metodą różnicową: w znanym stopniu rozcieńczone próbki badanej wody prezentuje się oceniającym równocześnie z wodą odniesienia. Zespół oceniających powinien składać się z co najmniej trzech osób. Jeżeli uczestników jest mniej niż ośmiu, należy stosować metodę wyboru niewymuszonego. Metoda wymuszonego wyboru może być stosowana wówczas, gdy zespół oceniających jest większy. Umożliwia to statystyczną analizę prawdopodobieństwa przypadkowego prawidłowego wskazania jednej z porównywanych próbek jako próbki bardziej zanieczyszczonej (mimo że różnica nie jest wyczuwalna).<br>Przeszkoleni oceniający
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego