Typ tekstu: Książka
Tytuł: Wyjść z matni
Rok: 1994
odwykowa i wzajemna pomoc
Anka: Dopóki nie zaczęliśmy mówić o możliwościach powrotu do zdrowia, mogliśmy traktować trzeźwienie jako jeden proces, nie wyodrębniając jego różnych form.
Byłoby jednak trudno iść dalej bez zapoznania się z trzema ofertami pomocy, z jakich może skorzystać alkoholik.
Włodek: Pierwsza z nich to oczywiście leczenie odwykowe z prawdziwego zdarzenia, druga - ruch Anonimowych Alkoholików, wreszcie trzecia - kluby abstynenta.
Anka: Leczenie w poradniach i na oddziałach - czy jak wolimy mówić, terapia odwykowa - różni się od innych dróg trzeźwienia tym, że pomoc jest tu udzielana w sposób profesjonalny. Oznacza to, że istnieje jakaś przemyślana całość, pewien system czy program oddziaływań terapeutycznych, które
odwykowa i wzajemna pomoc <br>&lt;who3&gt;Anka: Dopóki nie zaczęliśmy mówić o możliwościach powrotu do zdrowia, mogliśmy traktować trzeźwienie jako jeden proces, nie wyodrębniając jego różnych form.<br>Byłoby jednak trudno iść dalej bez zapoznania się z trzema ofertami pomocy, z jakich może skorzystać alkoholik.&lt;/&gt;<br>&lt;who2&gt;Włodek: Pierwsza z nich to oczywiście leczenie odwykowe z prawdziwego zdarzenia, druga - ruch Anonimowych Alkoholików, wreszcie trzecia - kluby abstynenta.&lt;/&gt;<br>&lt;who3&gt;Anka: Leczenie w poradniach i na oddziałach - czy jak wolimy mówić, terapia odwykowa - różni się od innych dróg trzeźwienia tym, że pomoc jest tu udzielana w sposób profesjonalny. Oznacza to, że istnieje jakaś przemyślana całość, pewien system czy program oddziaływań terapeutycznych, które
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego