Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 27
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
poczuciu bezkarności, co prowadziło do dalszej samowoli. I tak skontrolowane szkoły (np. dziennikarska w Warszawie i biznesowa w Krakowie) tworzyły kolejne oddziały zamiejscowe, mając w szufladzie pokontrolne żądanie zaniechania nielegalnej działalności. Ministerstwo nierzadko legalizowało taką działalność - np. przyjmowano i rozpatrywano wnioski o legalizację już działających bez zezwolenia filii. Inaczej mówiąc: za wiedzą MEN odbywało się wyłudzanie opłat za nielegalne formy kształcenia od wprowadzonej w błąd młodzieży. Do czasu kontroli NIK MEN podjął tylko trzy decyzje o likwidacji uczelni niepaństwowych (dwie zostały uchylone przez NSA).
Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych (KRUN) prof. Józef Szabłowski uważa, że nagłośnienie jednostkowych przypadków czarnych owiec podważyło dobre
poczuciu bezkarności, co prowadziło do dalszej samowoli. I tak skontrolowane szkoły (np. dziennikarska w Warszawie i biznesowa w Krakowie) tworzyły kolejne oddziały zamiejscowe, mając w szufladzie pokontrolne żądanie zaniechania nielegalnej działalności. Ministerstwo nierzadko legalizowało taką działalność - np. przyjmowano i rozpatrywano wnioski o legalizację już działających bez zezwolenia filii. Inaczej mówiąc: za wiedzą MEN odbywało się wyłudzanie opłat za nielegalne formy kształcenia od wprowadzonej w błąd młodzieży. Do czasu kontroli NIK MEN podjął tylko trzy decyzje o likwidacji uczelni niepaństwowych (dwie zostały uchylone przez NSA).<br>Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych (KRUN) prof. Józef Szabłowski uważa, że nagłośnienie jednostkowych przypadków czarnych owiec podważyło dobre
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego