Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 02.05 (5)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
stanie dać klarownej odpowiedzi. Jednak już mogliśmy, m.in. dzięki współfinansowaniu badań przez Komitet Badań Naukowych, wprowadzić, nie tylko w Polsce, nowe metody leczenia wykorzystujące te pola. Jest to jednak dziedzina dość hermetyczna i prawdopodobnie w związku z dużym ładunkiem fizyki dość trudno się ją "sprzedaje". Niektórzy wręcz uważają ją za wiedzę tajemną i - co absolutnie nieuprawnione - wiążą z bioenergoterapeutami.

Bioenergoterapeuci też propagują leczenie polem.

Ale w odróżnieniu od pola magnetycznego, generowanego przez specjalnie skonstruowane aparaty, bioenergoterapia leczy polem wyimaginowanym. Tzw. biopole jest "wytwarzane" przez samych uzdrowicieli i nie ma żadnego związku ze stosowanym przez nas polem magnetycznym. Szarlatani ograniczają się do
stanie dać klarownej odpowiedzi. Jednak już mogliśmy, m.in. dzięki współfinansowaniu badań przez Komitet Badań Naukowych, wprowadzić, nie tylko w Polsce, nowe metody leczenia wykorzystujące te pola. Jest to jednak dziedzina dość hermetyczna i prawdopodobnie w związku z dużym ładunkiem fizyki dość trudno się ją "sprzedaje". Niektórzy wręcz uważają ją za wiedzę tajemną i - co absolutnie nieuprawnione - wiążą z bioenergoterapeutami.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who5&gt;Bioenergoterapeuci też propagują leczenie polem.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who6&gt;Ale w odróżnieniu od pola magnetycznego, generowanego przez specjalnie skonstruowane aparaty, bioenergoterapia leczy polem wyimaginowanym. Tzw. biopole jest "wytwarzane" przez samych uzdrowicieli i nie ma żadnego związku ze stosowanym przez nas polem magnetycznym. Szarlatani ograniczają się do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego