Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
możliwości mnożenia jonów w wyniku wtórnej jonizacji.
Ładunek w liczniku półprzewodnikowym jest określony zależnością ((...)) przy czym strata energii ((...)) cząstki, - efektywność zbierania jest zwykle bardzo bliska 1, wartość w wynosi 3,5 eV dla krzemu i ok. 2 eV dla germanu. Jak widać, sygnał jest przy stałym wprost proporcjonalny do energii zaabsorbowanej w detektorze. Ponieważ energia tworzenia pary jest dużo mniejsza niż w licznikach gazowych i scyntylacyjnych, więc w każdym akcie absorpcji jest uwalniane więcej elektronów, co daje lepszą statystykę i wyższą rozdzielczość energii. Jest to szczególnie użyteczne dla spektroskopii, chociaż dokładność jest mniejsza niż w spektroskopii mas.
Oprócz detektorów półprzewodnikowych o
możliwości mnożenia jonów w wyniku wtórnej jonizacji.<br> Ładunek w liczniku półprzewodnikowym jest określony zależnością ((...)) przy czym strata energii ((...)) cząstki, - efektywność zbierania jest zwykle bardzo bliska 1, wartość w wynosi 3,5 eV dla krzemu i ok. 2 eV dla germanu. Jak widać, sygnał jest przy stałym wprost proporcjonalny do energii zaabsorbowanej w detektorze. Ponieważ energia tworzenia pary jest dużo mniejsza niż w licznikach gazowych i scyntylacyjnych, więc w każdym akcie absorpcji jest uwalniane więcej elektronów, co daje lepszą statystykę i wyższą rozdzielczość energii. Jest to szczególnie użyteczne dla spektroskopii, chociaż dokładność jest mniejsza niż w spektroskopii mas.<br> Oprócz detektorów półprzewodnikowych o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego