Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
przy czym problemy podziału analizowane są zwykle w pewnym związku z problematyką wyceny (wartościowania) produktów i czynników produkcji. Równocześnie pewnej ewolucji uległ sam przedmiot teorii podziału. W ujęciu większości ekonomistów klasycznych była to teoria dotycząca głównie relatywnych udziałów pracy, ziemi i kapitału w globalnym produkcie i dochodzie, miała więc wyraźne zabarwienie makroekonomiczne. Neoklasycy dokonali jednak istotnego przesunięcia akcentów w kierunku mikroekonomii. W ich ujęciu - i takie podejście dominuje po dzień dzisiejszy - teoria podziału to przede wszystkim teoria cen czynników produkcji. Jej istotną częścią składową, w pewnym sensie podstawą, jest teoria produkcyjności krańcowej.

2. Zróżnicowanie dochodów i majątku. Miary dysproporcji

Dochód to
przy czym problemy podziału analizowane są zwykle w pewnym związku z problematyką wyceny (wartościowania) produktów i czynników produkcji. Równocześnie pewnej ewolucji uległ sam przedmiot teorii podziału. W ujęciu większości ekonomistów klasycznych była to teoria dotycząca głównie relatywnych udziałów pracy, ziemi i kapitału w globalnym produkcie i dochodzie, miała więc wyraźne zabarwienie makroekonomiczne. Neoklasycy dokonali jednak istotnego przesunięcia akcentów w kierunku mikroekonomii. W ich ujęciu - i takie podejście dominuje po dzień dzisiejszy - teoria podziału to przede wszystkim teoria cen czynników produkcji. Jej istotną częścią składową, w pewnym sensie podstawą, jest teoria produkcyjności krańcowej.<br><br>&lt;tit&gt;2. Zróżnicowanie dochodów i majątku. Miary dysproporcji&lt;/&gt;<br><br>Dochód to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego