Typ tekstu: Książka
Autor: Gotowała Jerzy
Tytuł: Najkrócej żyją motyle. Lotnictwo rozpoznawcze wciąż niezbędne
Rok: 1996
dodają odwagi, wyzwalają aktywność bojową, zwiększają inicjatywę, umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji nawet w krytycznych sytuacjach. To są sekundy, często ułamki sekund.
Kiedy więc podejmuje się trudne, ryzykowne decyzje w tak wielkim deficycie czasu, wiara we własne siły, we własne umiejętności niestety nie wystarcza. Często jest złudna, często obarczona zbyt dużym zabarwieniem subiektywizmu a nawet zaciera, stępia tak potrzebny w takich momentach rozsądek. Choćby więc tylko z tych względów konieczne jest precyzyjne wytyczenie wąskiej granicy między racjonalnym, rozumnym ryzykiem a zagrożeniem bezpieczeństwa realizacji zadania, brakiem wyobraźni.

To co zwykliśmy nazywać rozumnym ryzykiem, podyktowane bywa zwykle bezwzględną potrzebą, koniecznością wykonania otrzymanego zadania. Ale
dodają odwagi, wyzwalają aktywność bojową, zwiększają inicjatywę, umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji nawet w krytycznych sytuacjach. To są sekundy, często ułamki sekund.<br>Kiedy więc podejmuje się trudne, ryzykowne decyzje w tak wielkim deficycie czasu, wiara we własne siły, we własne umiejętności niestety nie wystarcza. Często jest złudna, często obarczona zbyt dużym zabarwieniem subiektywizmu a nawet zaciera, stępia tak potrzebny w takich momentach rozsądek. Choćby więc tylko z tych względów konieczne jest precyzyjne wytyczenie wąskiej granicy między racjonalnym, rozumnym ryzykiem a zagrożeniem bezpieczeństwa realizacji zadania, brakiem wyobraźni.<br><br>To co zwykliśmy nazywać rozumnym ryzykiem, podyktowane bywa zwykle bezwzględną potrzebą, koniecznością wykonania otrzymanego zadania. Ale
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego