Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
się stosując pięciostopniową skalę. Składniki osadu są wyrażone udziałami komponentów stanowiących osad, np. ilości żwirów, piasków, mułków, iłów, substancji humusowej itp.
Metoda T-S wyodrębnia składniki osadów autochtoniczne pochodzenia biotycznego oraz alochtoniczne pochodzenia biotycznego i abiotycznego. Do pierwszej grupy składników zalicza się:
-- substancję humusową, będącą utworem bezpostaciowym, zazwyczaj o ciemnym zabarwieniu, bez wyraźnej makroskopowej struktury;
-- składniki torfowe turfa, które zawierają wyróżniające się fragmenty roślin (telmatycznych i terestrycznych) w trzech postaciach, tj. jako składnik mszysty, zielny i drzewny.
W zakres komponentów drugiej grupy wchodzą:
-- składniki detrytusowe pochodzenia alochtonicznego dzielące się na detrytus drzewny, zielny i drobny (od 0,1 mm do 2
się stosując pięciostopniową skalę. Składniki osadu są wyrażone udziałami komponentów stanowiących osad, np. ilości żwirów, piasków, mułków, iłów, substancji humusowej itp.<br>Metoda T-S wyodrębnia składniki osadów autochtoniczne pochodzenia biotycznego oraz alochtoniczne pochodzenia biotycznego i abiotycznego. Do pierwszej grupy składników zalicza się:<br>-- substancję humusową, będącą utworem bezpostaciowym, zazwyczaj o ciemnym zabarwieniu, bez wyraźnej makroskopowej struktury;<br>-- składniki torfowe turfa, które zawierają wyróżniające się fragmenty roślin (telmatycznych i terestrycznych) w trzech postaciach, tj. jako składnik mszysty, zielny i drzewny.<br>W zakres komponentów drugiej grupy wchodzą:<br>-- składniki detrytusowe pochodzenia alochtonicznego dzielące się na detrytus drzewny, zielny i drobny (od 0,1 mm do 2
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego