Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
ich rodu. Niektóre jego pouczenia musiały szokować tych, do których były
skierowane. Na przykład w liście do władcy Nabeshimy z Okayamy zalecał mu,
aby "z uśmiechem mył kopyta koni swoich wasali". Niektórzy mistrzowie zen
nawiązywali do pojęcia kary w kolejnych wcieleniach za złe czyny. Na przykład
Ikkyu Sojun przypominał, że zabijanie powoduje odrodzenie się w piekle,
pożądliwość - w świecie głodnych duchów (jap. gaki), głupota - w świecie
zwierząt (jap. chikusho), gniew-w świecie walczących demonów (jap. ashura),
a przestrzeganie buddyjskich zasad moralnych - w świecie ludzi (jap.
ningen).
Wprowadzenie szczegółowych przepisów klasztornych miało na celu
ukazanie, iż wolność 'oświecenia' nie polega na ustawicznym
ich rodu. Niektóre jego pouczenia musiały szokować tych, do których były <br>skierowane. Na przykład w liście do władcy Nabeshimy z Okayamy zalecał mu, <br>aby "z uśmiechem mył kopyta koni swoich wasali". Niektórzy mistrzowie zen <br>nawiązywali do pojęcia kary w kolejnych wcieleniach za złe czyny. Na przykład <br>Ikkyu Sojun przypominał, że zabijanie powoduje odrodzenie się w piekle, <br>pożądliwość - w świecie głodnych duchów (jap. gaki), głupota - w świecie <br>zwierząt (jap. chikusho), gniew-w świecie walczących demonów (jap. ashura), <br>a przestrzeganie buddyjskich zasad moralnych - w świecie ludzi (jap. <br>ningen). <br>Wprowadzenie szczegółowych przepisów klasztornych miało na celu <br>ukazanie, iż wolność 'oświecenia' nie polega na ustawicznym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego