Typ tekstu: Książka
Autor: Strzałkowski Adam
Tytuł: O siłach rządzących światem
Rok: 1996
cząstki alfa, czyli jądra helu o Z=2 i A=4; odpowiednio do tego zmieniać się będą o 2 i 4 liczba atomowa i masowa rozpadającego się jądra (rys. 4.1c). Niekiedy nastąpić też może rozpad jądra na dwa fragmenty o porównywalnych masach.
Obok tych samorzutnych rozpadów promieniotwórczych jąder mogą zachodzić przemiany wywoływane bombardowaniem jądra szybko pędzącymi cząstkami: elektronami, protonami, neutronami, cząstkami alfa czy też jądrami pierwiastków jeszcze masywniejszych od helu. Takie sztucznie wywoływane przemiany jądrowe nazywamy reakcjami jądrowymi (rys. 4.2).
Wszystkimi takimi zagadnieniami zajmuje się fizyka jądrowa. Jej celem jest poznanie struktury jąder i przemian zachodzących w wyniku zderzeń
cząstki alfa, czyli jądra helu o Z=2 i A=4; odpowiednio do tego zmieniać się będą o 2 i 4 liczba atomowa i masowa rozpadającego się jądra (rys. 4.1c). Niekiedy nastąpić też może rozpad jądra na dwa fragmenty o porównywalnych masach.<br>Obok tych samorzutnych rozpadów promieniotwórczych jąder mogą zachodzić przemiany wywoływane bombardowaniem jądra szybko pędzącymi cząstkami: elektronami, protonami, neutronami, cząstkami alfa czy też jądrami pierwiastków jeszcze masywniejszych od helu. Takie sztucznie wywoływane przemiany jądrowe nazywamy reakcjami jądrowymi (rys. 4.2).<br>Wszystkimi takimi zagadnieniami zajmuje się fizyka jądrowa. Jej celem jest poznanie struktury jąder i przemian zachodzących w wyniku zderzeń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego