Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
cynku nie bierze udziału w katalizie). Podobnie jak w przypadku Cu,ZnSOD, katalityczny jon metalu znajduje się na dnie kieszeni tworzącej centrum aktywne. W kieszeni znajduje się kilka zasadowych (naładowanych dodatnio) reszt aminokwasowych i tylko trzy kwasowe (naładowane ujemnie) reszty aminokwasowe. Wydaje się, że podobnie jak w przypadku Cu,ZnSOD, zachodzi tu elektrostatyczne kierowanie substratu do centrum aktywnego. Kolejną cechą struktury różniącą MnSOD od Cu,ZnSOD jest obecność grupy fenolowej OH reszty tyrozylowej (tyrozyny 34) odległej ok. 0,5 nm od jonu Mn. Obecność reszty tyrozylowej w pozycji 34 jest niezmienną cechą MnSOD różnego pochodzenia. Cząsteczki MnSOD nie zawierają wewnątrzłańcuchowych mostków
cynku nie bierze udziału w katalizie). Podobnie jak w przypadku Cu,ZnSOD, katalityczny jon metalu znajduje się na dnie kieszeni tworzącej centrum aktywne. W kieszeni znajduje się kilka zasadowych (naładowanych dodatnio) reszt aminokwasowych i tylko trzy kwasowe (naładowane ujemnie) reszty aminokwasowe. Wydaje się, że podobnie jak w przypadku Cu,ZnSOD, zachodzi tu elektrostatyczne kierowanie substratu do centrum aktywnego. Kolejną cechą struktury różniącą MnSOD od Cu,ZnSOD jest obecność grupy fenolowej OH reszty tyrozylowej (tyrozyny 34) odległej ok. 0,5 nm od jonu Mn. Obecność reszty tyrozylowej w pozycji 34 jest niezmienną cechą MnSOD różnego pochodzenia. Cząsteczki MnSOD nie zawierają wewnątrzłańcuchowych mostków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego